۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

در اعتراض به رسانه ای کردن دروغ های فاشیستی در بلاگ "آنارشیستی"!


لکه ی ننگ آشویتس بروی پرچم سیاه آنارشی!

رزا: دلایل این اتفاق (نژادپرستی) را در بلاگ نسخد میتواند  حدس زد! پیمان دوران مارکسیستی و جوانی اش «یهودی ستیزی» داشته. او همین انحراف را با خود،  در ملحق شدن به جنبش آنارشی نیز حمل کرده. در جایی که مارکس (خود "یهود زاده") در کتاب مسئله ی یهود، «یهودی ستیز» می شود! پرودون در مورد اختلاف ش به مارکس، حمله ای آنتی سمیتی (یهود ستیزانه) کرده و در ادامه ی آن هم باکونین از این نوع حملات  نژادپرستانه به مارکس را ادامه می دهد.  بسیاران نیز در دوران استالین بدلیل یهودی بودن و به بهانه ی جاسوسی برای "امپریالیسم" گرفتار اعدام یا اردوگاههای مرگ شدند.
اکنون رگ گردن «یهود ستیزی»  پیمان در بلاگ نسخد آنقدر بالا زده که اوج یهودستیزی اش در «انکار هولوکاوست»  در سه مطلب پیاپی  در اینجا و اینجا و اینجا انتشار بیرونی می یابد.

  پیمان پایدار از استخر و شنای یهودیان  در آشویتس می نویسد! یاد لاجوردی جنایتکار اسلامی باید افتاد که از شنا و آبتنی لذت بخش زندانیان در استخر اوین می گوید!  پیمان پایدار لینک کلیپ "دروغ هولوکاوست" گذاشته و  از «کن اوکیف» "حقیقت" را درباره آدولف هیتلر آشکار می سازد! «هایل هیتلرگفتن» زیر پرچم سیاه اما همان حناق است که گلویش را می گیرد!  همانطور که کنفرانس "دروغ هولوکاوست" در ایران (تحت حکومت احمقی نژاد) گلوی رژیم اسلامی را در ابعاد بین المللی گرفت.
به راستی «کم اوکیف»چه می گوید که  پیمان پایدار زیر کلیپ اش (کلیپ یک فاشیست) اینجا امضا میگذارد؟

Ken O’Keefe Explains Why Hitler Was Right
https://youtu.be/xlRLhIVBAIs
Ken O’Keefe Unveils The Truth About Adolf Hitler
“The major crime of Adolf Hitler is that he got Germany out of a banking debt that was drowning the German people in a cesspool of moral decay.”
We’ve been told all throughout our lives that Hitler wanted to take over the world, but that’s a huge lie. In reality, its the Jews who are determined to take over the world and they are very close to achieving that goal.
If we removed the Jewish influence over our society, we could be living in a paradise. Until we remove the Jews and those who serve them from power, things will only continue to get much much worse.
Ken O’Keefe enthüllt die Wahrheit über Adolf Hitler
„… Das große Verbrechen Adolf Hitlers war, dass er ausgestiegen ist. Er nahm Deutschland aus Bankschulden heraus, die das deutsche Volk ertränkte. … In einer Jauchegrube moralischen Verfalls, in Schulden ertrinkend …“

«کم اوکیف» یک آنارشیست کاپیتالیست است که در گرانترین هتل مکزیک سخنرانی می گذارد! اینجا

«کم اوکیف» یک فاشیست  است که به ترامپ رای می دهد (چون  برنی سندرز یک یهودی است)! اینجا
https://www.youtube.com/watch?v=Md043PZWy4Q

«کم اوکیف» کیست؟ او طرفدار رژیم اسلامی است که اگردر ایران توریست سیاسی نباشد، گُل سرسبد «پرس تی وی» کانال تلویزیونی انگلیسی زبان و بدنام  رژیم اسلام شیعه است! اینجا
BOLE Features: Ken O'Keefe - 2nd International Conference of Independent Thinkers | Tehran 2014
https://www.youtube.com/watch?v=69LV5tnCjEw

«کم اوکیف» کیست؟ او یک فاشیست است که بدلیل نفرتش از یهودیان برای بمباران فلسطین و نوار غزه دل می سوزاند! لینک زیر اما موضع گیری دانشجویان آنتی فاشیست فلسطینی علیه یهودی ستیزی «کم اوکیف»  اینجا

GCU Palestine Society. "Ken O'Keefe tainting campus Palestine activism with his anti-Semitic rant". Retrieved March 14, 2012.

می توان نوشت که  پیمان پایدار که خود را "آنارشیست کمونیست" هم می نامد ،همنوا با فاشیسم شده!   وگرنه او خود با تسلط به زبان انگلیسی ومترجمی، چگونه می تواند به اندیشه ی فاشیستی «کم اوکیف» پی نبرده باشد؟ او یک ترامپیست و یک فاشیست است...  پٌستهای یهودی ستیزانه ی پیمان پایدارتلاش درلکه دار کردن پرچم سیاه آنارشیستی است. چرا که سرمایه داری و مناسباتش ربطی به یهودیت ندارد. چرا که بسیاری از یهودیان و یهودی زادگان خود تحت مناسبات سیستم مردسالاری-سرمایه داری له شده اند و  از همرزمان ما و رفقای ما می باشند. چرا که نمی توان ادعای ضد نژادپرستی کرد اما ضد یهودیان نیز بود. ادعای ضد سرمایه داری داشت، اما هدف و نوک تیز حمله را بخش سرمایه ی یهودیان گرفت. ضد زندان بود، اما کُلکسیون عکس زیبا از اردوگاه مرگ آشویتس هیتلری انتشار داد.  نمی توان آنارشیست کمونیستی بود و در حمایت از هیتلر کلیپ فدایت شوم منتشر کرد...
فاشیستها نیز ضد حکومت امریکا / اسرائیل و تسلط بیگانه هستند. آنها نیز ضد سرمایه (سرمایه یهودی) هستند، ضد بانک جهانی صندوق بین المللی پول. آنها نیز سوسیالیست هستند و طرفدار کارگران و زحمتکشان (آلمانی- ناسیون و ناسیونال سوسیالیسم)  و هر ساله اول ماه مه در مارش کارگری در صف جلو و همراه اتحادیه ها علیه سیستم. آنها نیز همه چیز را برای همه می خواهند. (همه را معنی می کنند«آلمانی»، نژاد سفید و غیر یهودی/مسلمان- غیرخارجی/مهاجر) . پرچم آنها نیز سیاه است ...برخی گیاهخوار برخی حیواندوست برخی ختنه شده و برخی طرفدار برابر حقوقی زنان!
آنها تنها یک تفاوت کوچک با ما دارند .
آنها فاشیستند و ما آنارشیست!

بخشهای ترجمه شده و پیشگفتار از : پیمان پایدار
پیمان پایدار :خودتان را از یک عمر شستشوی مغزی  در مورد "شش میلیون" یهودیان " گاز گرفته" در "اتاق های گاز به عنوان اتاق دوش" خلاص کنید
به زبان ساده: تا سال 1946 - که ارتش استالین آلمان شکست خورده را اشغال کرد - تمام شواهد و قرائن بر نبود "کوره پزخانه"های نازی ها حکایت میکند....بالعکس کمپ آشویتس در حقیقت اردوگاهای کار یهودیان و....برای حمایت از پشت جبهه ارتش آلمان بودند ....و مجهز به دندانپزشک و سلمانی و...نیز هم

ادامه ی مطلب اینجا

۲۵ مرداد، ۱۳۹۶

خودکُشی دادن پناهجوی ایرانی (26 ساله) و اهدای اعضای بدنش –ایالت بایرن/ آلمان


رزا:  پناهجو را برای دیپورت به زندان انداختند(دو ماه آزگار، با عنوان "ورود غیر قانونی به آلمان")، اومقاومت می کند و سوار هواپیمای دیپورت نمی شود. پس،  به زندان برمی گردانند. روز موعود، تلاش دوم پلیس برای دیپورتش به بلغارستان، خود را با بند کفش در سلول به دار می کشد؟!  یکماه پس از اهدای تمام اعضای بدنش ، رسانه ها خبر خودکُشی؟!  در سلول!!! بدلیل دیپورت را رسانه ای می کنند! اعلام می شود با اجازه ی خانواده ی قربانی؟!!! اعضای بدنش اهدا شده است!  خبر بو میده، بدجوری!
بخصوص اینکه: هر کدام از ما میداند که کفش ها پشت درسلول می مانند، حتی در زندان موقت!
قلب رضا هنوز جایی در بدنی می زند.  نگذاریم فراموش شود...

خودکشی یک پناهجوی ایرانی در آلمان و خودداری مقامات از انتشار خبر
حنیف حیدرنژاد – بر اساس اطلاعاتی که شبکه رادیویی ایالت بایرن در جنوب آلمان منتشر کرده، یک پناهجوی ایرانی که رضا ف. معرفی شده در روز ۲۶ ماه ژوئن در زندان «اِشتادِلهایم- مونیخ» اقدام به خودکشی کرده است. با کمک امدادگران، وی نجات پیدا کرده و به یک بیمارستان منتقل می‌شود ولی دو روز بعد در آنجا فوت می‌کند. وزارت داخله و دادگستری ایالت بایرن که به طور معمول موظف به انتشار چنین اخباری هستند از مطلع کردن افکارعمومی خودداری می‌کنند. اینک و پس از یک ماه، این موضوع از طریق شبکه رادیویی بایرن علنی شده است.
رضا ف. قبل از آلمان در بلغارستان بوده و قرار بوده که به آن کشور بازگردانده شود. او در حالی که قصد ورود غیر قانونی به آلمان داشته در مرز این کشور دستگیر و با حکم یک قاضی به دو ماه زندان محکوم می‌شود. پس از دو ماه در حالی که قرار بود او را با هواپیما به صوفیه در بلغارستان اخراج کنند مقاومت  شدیدی از خود نشان می‌دهد به نحوی که اخراج وی تعلیق شده و به زندان برگردانده می‌شود. رضا ف. در اعتراض به اخراج خود، در روزی که قرار بود تا از زندانی که در آن بسر می‌برد به زندان دیگری در «آیش اِشتات» منتقل شود با  کمک بند کفش اقدام به خودکشی می‌کند.

پرسش‌های زیادی در این مورد وجود دارد از جمله:
– آیا رضا ف. وکیل داشته است؟
– آیا بعد از مقاومت او در برابر اخراج، او با دکتر یا روان‌شناس یا وکیل یا فرد دیگری تماس داشته و در باره  فکر و قصد خودکشی صحبت کرده بوده؟ اگر آری، آیا مقامات زندان و اداره‌ای که اخراج را دنبال می کرده از این موضوع با اطلاع بوده‌اند؟ اگر آری، چه اقدامی برای برطرف کردن این خطر انجام داده بودند؟
– آیا وزارت دادگستری و وزارت داخله ایالت بایرن از همه این مسائل با اطلاع بوده‌اند؟ اگر نه، چرا بی اطلاع بودند و اگر آری، چه اقدامی انجام داده‌اند؟
– سرانجام اینکه به چه دلیل وزارت داخله و دادگستری ایالت بایرن از انتشار خبر خودکشی و مرگ رضا ف. خودداری کرده‌اند؟
بسیاری از ایرانیان فراری از جمهوری اسلامی در گوشه و کنار جهان به طور گمنام کشته می‌شوند، می‌میرند یا خودکشی می‌کنند، بدون آنکه کسی از آن با خبر شود. سرنوشت رضا ف. بخش کوچکی از کارنامه‌ی مرگ و نیستی جمهوری اسلامی است. به پاسداشت جان و کرامت انسان و برای تاکید بر مسئولیت رژیم جمهوری اسلامی در چنین مواردی ست که باید به این اخبار توجه داشت و در انتشار آنها کوشید.
منابع آلمانی اینجا

۱۹ مرداد، ۱۳۹۶

خانم «لاله حاجی محمد ولی»، فتنه گرایی در حمایت از فاشیسم موقوف!

این خانم ایرانی (پناهجو به آلمان بیش از 3 دهه) «لاله  حاجی محمد ولی»، اکنون نماینده ی حزب نئوفاشیستی، اعلام کردند: اسلام طاعون است و...
کلیپ حزبی ایشان
Laleh Hadjimohamadvali (AfD) über den Islam - AfD TV
Kommentare sind für dieses Video deaktiviert.

رزا: من آخرین آنتی فاشیسم هستم که با زبان صلح با شما صحبت می کنم.
هیچ دین و یا ایدئولوژی ای طاعون نیست، زمانی که قدرت مطلقه نباشد!
اول اینکه اگر شما واقعن از اسلام بیزار هستید، خیلی راحت این اسم "تخمی" تان را عوض کنید!
دوم اینکه اظهاراتتان را به رژیم داعش ایران و داعش خاورمیانه محدود کنید چون هر «گِردی گردو نیست»!
من هم مثل شما از داعش بیزارم، ولی جایم را در «جنبش آنتی فاشیسم» یافتم و نه در قلب حزب دست راستی "آلترناتیو برای المان"! چون «اگرچه در راه حل نهایی هیتلر، خاخام های دست راستی «آخرین زغال شده ها» بودند، اما آنها نیز در نوبت خود (در آخر صف) به حمام  های گاز (سیکلون- ب)، توسط هیتلر و طرفدارانش هدایت شدند...
اگر شما یک اپورتونیست نیستید، پس به سیاست خارجی حکومت آلمان و روابط سیاسی/اقتصادی اش با ایران انتقاد کنید (به عنوان یک نماینده ی مجلس که دستتان باز است؟!) تمام میکروفونهای موجود را در اختیار دارید!
شما در اظهاراتتان می گویید پاریس و شهرهای آلمان تغییر چهره داده (پر از خارجی شده)... بروید و در آینه نگاهی به خود بیندازید! شما خود سهمی در "بلوند" نبودن "نمای جمعیتی" دارید! قیافه ی "زشت" یک "خارجی- پناهنده" در آینه، یا اینکه خود را "مرلین مونرو" می بینید؟
اوج تناقض وقتی است که شما در گیلاس شرابتان  جلوی دوربین کوکاکولا می نوشید!
این را کسی به شما می گوید که همین ماه پیش که شما در تریبونهای عمومی گفتید"اسلام طاعون است"! در کانادا با عدم شرکت در"میهمانی شام افطار" به اینهمه رید! و مورد اهانت اطرافیان "بدلیل بی احترامی به مناسک" نیز قرار گرفت! و با تاکسی دربست، دوفوریتی به اروپا بازگشت!
من هم بمانند شما زخمی عمیق از «اسلام داعشی در ایران» با خود حمل می کنم،
و هم اکنون اما با کودکی مواجع که برای پذیرفته شدن در این جامعه، پوست زیبای بُرنزه اش را زیر یک خروار کرم پودر پوشانده و می خواهد موهایش را هم بلوند کند! 
برای تو راحت است مامان، با پوست سفید و چشمان سبز و کک مک!

لاله عزیز
بگذاریم جهانی دگرگون کنیم که دخترانمان با تمام گوناگونی هایشان پذیرفته شوند؟! جهانی فرای ملیت، نژاد و جنسیت و...
جهانی زیبا!
برای فردایی مبارزه کنیم که هر انسانی آزاد باشد به خدایش "تمکین" کند یا به مناسک اش "برینَد".
اینگونه شهری - جهانی خواهیم داشت پر از کلیسا/کنیسا و مسجد...
اماکنی برای بررسی گذشته ها بمانند موزه...
پاکسازی اروپا از هر چه رنگ و بوی اسلام می دهد، اروپایی است مثل اکنون، بدون قوم یهود. چیزی از این اروپا با «پاک کن هیتلر» کم شده است. چیزی که فقدانش ننگی است بروی این جغرافیا.
روح آزار، وقتی غبار اینهمه جنازه ی سوخته روی دست اروپا مانده است...
پاک کن مدادتان را به زباله دان تاریخ بیندازید تا راهی در قلب دیگری بیابید. فاشیسم اروپایی را در برابر فاشیسم اسلامی گذاشتن، خطا است. بگذاریم در کوچه های بن بست پاریس، کودکانمان لی لی بازی کنند و موهای همدیگر را رنگین کمان ببافند. اینگونه هرگز زنی ، زن دوم مردی نخواهد شد و هرگزمردی انتهاری.
 
بدانیم که کلام «عشق» از کلام «خدایانِ نفرت» بالاتر است و روزی، بزودی زود "تمکین" جایش را با «آزادی» عوض خواهد کرد...
بانگ ارگاسم بدن ها، واکسنی علیه الله اکبر است. هایل هیتلر؟
 نه! دیگر هرگز!
مرتبط:
حضوریک مسلمان "دو نبشه" خانم «لاله حاجی محمد ولی» درکنگره اخیرحزب دست راستی «آ.اف.د» آلمان


on June 24th that Islam was “worse than the plague” because she said Muslims become stronger in Germany every day and are taking over an ever greater portion of the country.

Der Islam sei "schlimmer als die Pest" – das soll die AfD-Bundestagskandidatin Laleh Hadjimohamadvali auf einem Parteitag im Juni gesagt haben. Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen die gebürtige Iranerin wegen Volksverhetzung.
Demnach habe sie dort gesagt, der Islam sei „schlimmer als die Pest“ und die Muslime würden jeden Tag stärker und nähmen ein immer größeres Stück von Deutschland ein
Volksverhetzung
es ging um derbe Worte und um das Versenken von Flüchtlingsbooten samt den Inhalt

۱۵ مرداد، ۱۳۹۶

گزارش دیپورت یک دختر جوان از شهر گوتینگن و عمل مستقیم در جهت بازگرداندن او به آلمان + اطلاعیه های جدید


رزا: ژنت بر علیه دیپورت اول دست به خودکُشی زده و تحت نظر روانشناس بود. پلیس طبق گزارشات زیر احتمالن با دردست داشتن کلید اتاقش، او را در رختخواب غافلگیر، دستگیر و با طرح دوفوریتی به ایتالیا دیپورت کرده است.
اداره ی خارجیان شهر مسئولیت دیپورت ژانت را از سر خود بازکرده و به گردن ادارات ایالتی انداخته است. باید پرسید که کلید اتاقهای خوابگاه پناهجویان را چه کسانی دارند؟  اینکار در «هماهنگی کامل و مخفی» برنامه ریزی شده است.
 باید بتوانیم ژانت را بازگردانیم!
در کشور ایتالیا  برای ژانت بجز خودکشی، تن فروشی و یا گرسنگی آینده ای متصور نیست...
او شهروند گوتینگن است. آغوشمان را برایش باز کنیم.
گزارش عمل مستقیم برای بازگرداندن ژانت در زیر:
اطلاعیه ها و گزارشات دیگر اینجا
شهر گوتینگن
امروز شنبه 5 آگوست  از طرف دولت و شهردار گوتینگن جشنی با موزیک  زنده ، بعنوان جشن "دموکراسی "  برگزار شد. دو روز قبل از این این جشن،  یک پناهجوی زن را (19 ساله از کشور اریتره) اجباری به ایتالیا دیپورت کرده بودند۰ فعالین ضد دیپورت بعلت اعتراض به دیپورت این پناهجو، درحین جشن "دمکراسی" امروز، بلندگوی این دموکراتهای دروغین را به تسخیر خود در آوردند و بمدت ۱۰ دقیقه افکار عمومی و نظرتماشاچیان را به تظاهرنمایی سیاستمداران آلمانی و اخراج (دیپورت) دولتی پناهجویان  جلب کردند۰ شهردار  و اداره خارجی ها که اغلب پشت دوربین و تریبونهای دولتی  به دلیل وضعیت وخیم پناهجویان، اشک تمساح می‌ریزند و  تظاهر به "خوش آمد گویی" از پناهجو می کنند، اما در عمل،  در پشت درهای بسته ی ادارات،  حکم اخراج پناهجویان را امضا و قانون شدیدتردیپورت به تصویب میرسانند۰ 

این دولت با دمکراسی فرسنگها فاصله دارد...

اطلاعیه ها و گزارشات دیگر اینجا